• درباره شرکت جهان تجارت سالم

 

Odor Seal  چیست؟

یک بوگیر دوستدار محیط زیست است که از شما را از شر بوهای نامطبوع به سرعت، بدون خطر و به طور مؤثر بدون نیاز به استفاده از ماسک رها می سازد .

Odor Seal به طور طبیعی با احاطه ساختن بویی که هیدروکربن ها ایجاد می نمایند، بوی نامطبوع را تقریباً به طور کامل از بین می برد.

Odor Seal یک محصول دوستدار محیط زیست، غیرخورنده، اشتعال ناپذیر و قابل بازگشت به چرخه طبیعت است. Odor Seal در لیست برنامه فهرست SNAP (قرارداد مواد جایگزین جدید) قرار دارد. در طبقه بندی USDA-Class c برای استفاده، ایمن و آسان شناخته شده و از خود پسماندی بر جای نمی گذارد.

Odor Seal می تواند با یک قوطی اسپری پمپی، یک دستگاه اسپری قابل حمل و شوینده الکتریکی مورد استفاده قرار گیرد یا اینکه توسط سیستم پاششی مصرف گردد. Odor Seal همچنین می تواند به هنگام تمیز کردن زمین، در تجهیزات قابل نصب در سرویس های بهداشتی، در تجهیزات فرآوری غذا و پیشخوان آشپزخانه به آب شستشو اضافه گردد تا بوها را زدوده و محل را از چربی پاک نماید.

Logo Footer

تهران،ملاصدرا،شیخ بهایی جنوبی،پلاک78،طبقه4

تلفن:57871 009821

info@saalem.co